home
expertise
nieuws
portfolio
cv
contact
 
 
 
      
 
stip Bouwkundig tekenwerk stip Gebouw inmetingen
stip Senior(en) huisvesting deskundige stip Tekeningenbeheer, tekeningenbibliotheek bijhouden
stip Vloeroppervlakteberekeningen volgens
NEN 2580 norm
stip Uittrekstaten materialen uitwerken
 
     
  Bouwkundig tekenwerk  
 


Door 28 jaar bouwkundig tekenwerk te hebben verricht van ontwerp- tot de uitvoeringstekeningen ben ik voor al het bouwkundig tekenwerk inzetbaar.

Mijn kracht schuilt vooral in het snel oppikken van reeds uitgewerkte projecten die om wat voor redenen ook zijn blijven liggen. Doorsnee tekenaars weten dergelijke projecten bijvoorbeeld niet goed op te pakken. Dat wil zeggen: ik stap moeiteloos in "rijdende treinen" van diverse projecten.

Zo heb ik in de afgelopen 28 jaar zeer diverse projecten gedaan als:

• verbouw huurwoningen
• gehandicapten aanpassingen in woningen
• restauratie- en renovatieprojecten in woningen, kantoren, winkels, etc.
• nieuwbouw woningen voor zowel minder draagkrachtige als zeer vermogende opdrachtgevers
• nieuwbouw utiliteitsbouw te weten: scholen, kantoren, groothandelsgebouwen, dienstverlenende gebouwen, etc.

De laatste tijd is Van Berk Buildings & Drafting vooral bezig met tekenwerk van bestaande gebouwen, veelal plattegronden voor NEN 2580 meetrapportages, Uittrekstaten en omdat er geen digitale tekeningen voor handen zijn.