home
expertise
nieuws
portfolio
cv
contact
 
 
 
      
 
stip Bouwkundig tekenwerk stip Gebouw inmetingen
stip Senior(en) huisvesting deskundige stip Tekeningenbeheer, tekeningenbibliotheek bijhouden
stip Vloeroppervlakteberekeningen volgens
NEN 2580 norm
stip Uittrekstaten materialen uitwerken
 
     
  Inmeten gebouwen en ontwikkellocaties  
 
De kwaliteit van het inmeten van gebouwen en ontwikkellocaties wordt vaak onderschat. Te denken valt aan "scheve gebouwen", afwerking wanden (stucwerk of niet), het waterpas opmeten van hoogteverschillen, hoe worden kozijnen opgemeten, hoe zijn verdiepingsvloeren opgebouwd e.d.

Door mijn gedegen ervaring in het uittekenen van bestaande gebouwen en ontwikkellocaties is het noodzakelijk om de locaties zelf te bezichtigen, in te meten en vooral foto's te maken.

Pas dan krijgt u betrouwbare bouwkundige tekeningen waar u uw plannen voor bijvoorbeeld verbouw op kunt baseren.

Voor met name het bepalen van verhuurbare vloeroppervlakten is het van belang het gebouw goed in te meten.

Als men in portfolio bij DISCIPLINE kijkt, dan is het helder dat het vervaardigen van meetrapportages volgens NEN 2580 sterk verweven is met het inmeten van gebouwen.