home
expertise
nieuws
portfolio
cv
contact
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

     
 
stip Bouwkundig tekenwerk stip Gebouw inmetingen
stip Senior(en) huisvesting deskundige stip Tekeningenbeheer, tekeningenbibliotheek bijhouden
stip Vloeroppervlakteberekeningen volgens
NEN 2580 norm
stip Uittrekstaten materialen uitwerken
 
     
  Vloeroppervlakteberekeningen volgens NEN 2580 norm  
 


Een lange tijd tot in de jaren negentig kon men voor bedrijfsgebouwen zelf interpreteren hoe verhuurbare vloeroppervlakten vastgesteld moest worden. Dat is uiteraard een ongewenste zaak. Dit geldt ook voor het bepalen van de gebruikersoppervlakten voor de woningen. Daarom is in de jaren negentig door de Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) richtlijnen opgesteld hoe de verschillende soorten vloeroppervlakten berekend dienen te worden. Helaas wordt heden ten dage daar nog te veel aan voorbij gelopen en juist de laatste tijd is er veel te doen geweest om enerzijds de bedrijfs- en kantoorgebouwen van de juiste bruto-, gebruiks- en verhuurbare vloeroppervlakten te voorzien. En anderzijds de woningen van de bruto- en gebruikersoppervlakte te voorzien.
Natuurlijk weet Van Berk Buildings & Drafting ook dat juist de eigenaren van de desbetreffende gebouwen en woningen zorg moeten dragen voor de juiste berekeningen. Echter een gecertificeerde NEN 2580 meetrapportage geeft de betrouwbaarheid van de vloeroppervlakten weer. Van Berk Buildings & Drafting levert voor diverse partijen gecertificeerde NEN 2580 meetrapportages. Zie ook in portfolio onder DISCIPLINE "NEN 2580".
Van Berk Buildings & Drafting is aangesloten bij vereniging “De Vierkante Meter”. Dat is een vereniging die zich onder andere bezig houdt met de grijze vraagstukken die niet expliciet in de NEN 2580 staan omschreven. Daarbij heeft de vereniging ook zeggenschap in het vervaardigen van de NEN 2580 norm.
Tot eind 2011 was er geen richtlijn aanwezig waaraan een meetrapportage volgens NEN 2580 aan moet voldoen. De Vereniging “De Vierkante Meter” vond dit een ongewenste zaak en samen met de NEN commissie is per 1 december 2011 de NTA 2581 uitgegeven: opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580. Zodoende is er nu eindelijk een richtlijn hoe een meetrapport volgens NEN 2580 moet worden uitgewerkt en de leden van “De Vierkante Meter” worden geacht zich hieraan te houden. Tevens heeft Van Berk Buildings & Drafting zitting in de norm commissie van vereniging “De Vierkante Meter” en toets ‘strikt vertrouwelijk’ de meetrapportages van andere leden.

Aangezien de opdrachtgevers verschillende wensen heeft (gegevens per verdieping of juist gegevens per ruimte, etc.) heeft Van Berk Buildings & Drafting de meetrapportages zo opgesteld dat het zowel naar wens van de opdrachtgever èn volgens de NTA 2581 norm is uitgewerkt.

 
naar NEN 2580: www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NTA-25812011-nl
naar NTA 2581: www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NEN-25802007-nl

Voorbeeld meetrapportage Van Berk Buildings & Drafting:
logo

  kaart